over okra-sport+
Wat is ' Elke stap telt!'

Wat is 'Elke stap telt!'

Regelmatig bewegen helpt om ‘gezond oud’ te worden. Veel ouderen bewegen te weinig. OKRA, de grootste beweging voor 55-plussers in Vlaanderen en Brussel, doet daar iets aan. Haar sportfederatie, OKRA-SPORT, werkte met deskundige partners twee jaar lang aan een succesvol wandelproject: ‘Elke stap telt!’.

‘Elke stap telt!’ zet 55-plussers aan het wandelen. Zowel de ‘niet actieve senioren/instappers’, de ‘minder actieve senioren’ als de ‘sportieve senioren’ kunnen meedoen. Iedereen legt bij de start een wandeltest af. Die bepaalt dan het instapniveau. Elke deelnemer kan dan wandelen naargelang zijn conditie dankzij de twaalf startniveaus en 21 opbouwplannen.

Elke stap telt!’: opzet en resultaten
Wetenschappelijke studies hebben duidelijk aangetoond dat een actieve levensstijl bijdraagt tot een goede levenskwaliteit en een lager risico op ziekte bij ouderen. Toch behaalt slechts een minderheid van de 55-plussers de dagelijks aanbevolen norm van fysieke activiteit. Het wandelprogramma ‘Elke stap telt!’ wilde daar iets aan doen. In opdracht van OKRA ontwikkelde de K.U.Leuven het programma met als doel een zo groot mogelijke groep van 55-plussers te activeren en een maximaal effect te realiseren.

Vier componenten in het opzet van het trainingsprogramma spelen hierbij een cruciale rol. Allereerst wordt rekening gehouden met het beginniveau van de deelnemer. Hierdoor blijft het programma voldoende laagdrempelig voor de minst actieve oudere maar tevens voldoende uitdagend voor de al actieve 55-plusser. Ten tweede is het programma progressief opbouwend waardoor ieder op zijn/haar niveau vorderingen maakt. Bovendien is het concept eenvoudig en kunnen de begintests door vrijwilligers (bijvoorbeeld andere ouderen) afgenomen worden. Tot slot werd er vanuit gegaan dat het gebruik van de stappenteller de deelnemer een permanente feedback oplevert die extra motiverend werkt.

Naar de maan
In totaal namen zo’n zevenduizend senioren deel. Samen zetten ze ruim 1,1 miljard stappen, goed voor 786 450 km. Dat is 133 keer van Brussel naar New York, twintig rondjes rond de aarde of heen en terug naar de maan. Ook bewoners van twintig woonzorgcentra namen deel, al dan niet samen met het lokale trefpunt.
Elke deelnemer ontving een wandeldoosje maar ook in de boekhandel werden nog eens 831 wandeldoosjes verkocht. Als je al deze doosjes op elkaar legt, krijg je een gigantische toren van 157 meter hoog. Dat is 34 meter hoger dan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. Al deze doosjes wegen samen zo’n twee ton.

Enthousiast
Er stapten 390 trefpunten in het project in. ‘Elke stap telt!’ duurde tien weken. Dat wil dus zeggen dat er 3 900 groepsessies werden georganiseerd. Deze namen samen 11 700 uren in beslag. We kunnen dus stellen dat er gedurende één jaar en vier maanden aan één stuk werd gewandeld.
36 procent van de deelnemende trefpunten heeft zijn wandelwerking sinds de deelname aan het project uitgebreid. Het OKRA-trefpunt Kasterlee kreeg de grootste groep samen met 138 deelnemers.