over okra-sport+
Resultaten

‘Elke stap telt!’ boekt resultaat
Wandelen naar de maan en terug. Een toren van doosjes, hoger dan de kathedraal van Antwerpen. Een jaar en vier maanden aan één stuk stappen.
Dit zijn de cijfers en resultaten van twee jaar ‘Elke stap telt!’. In vele OKRA-trefpunten werd er gewandeld dat het een lieve lust was. Nu zet dit
project zijn laatste stappen. Reden genoeg om een blik te werpen op de cijfers en resultaten. Wat al duidelijk was: het project duurt tien weken, er zijn twaalf
instapniveaus en er werd vooraf een conditietest afgenomen.


Onderzoek
Maar boekten de deelnemers aan het tien weken durende wandelprogramma van ‘Elke stap telt!’ daadwerkelijk vooruitgang? Om op deze vraag een wetenschappelijk antwoord te kunnen bieden, hebben we een groep deelnemende 55-plussers vergeleken met een gelijkaardige groep niet-deelnemende 55-plussers. Allereerst vormden we uit 34 OKRA-trefpunten die in september/oktober 2009 opstartten een interventiegroep van 274 deelnemers. Deze interventiegroep werd bij aanvang en afloop van het wandelprogramma op verschillende parameters gemeten (bijvoorbeeld wandelfitheid en welzijn). Diezelfde metingen werden op het hetzelfde moment afgenomen bij 96 deelnemers uit 12 OKRA-trefpunten die pas in maart 2010 met het wandelprogramma zouden starten. Zij vormden dus een controlegroep.

Resultaat
Senioren, die deelnamen aan ‘Elke stap telt!’ boekten in de loop van het project vooruitgang. Dat mag niet verbazen. Maar ook na één jaar bleef de wandelwinst behouden. Dat is één van de opvallende resultaten uit de wetenschappelijke tests die, door KULeuven, werden afgenomen. 

Daarnaast vonden we dat de deelnemers meer lichamelijk welzijn en minder gevoelens van angst rapporteerde. Verder stelden we vast dat de deelnemers tijdens het wandelprogramma gemotiveerder waren om te wandelen.Ten slotte bleek de steun die de deelnemers vanuit de trekker van hun trefpunt ervoeren, een belangrijke voorspeller van de vooruitgang op de wandeltest. Deze laatste bevinding wijst op de cruciale rol die de trekkers en mededeelnemers spelen in het begeleiden en motiveren van deelnemers aan sport- en gezondheidsinitiatieven binnen sociaal-culturele verenigingen.

Uit de resultaten bleek dat de deelnemers een significante vooruitgang boekten op een wandeltest van zes minuten, terwijl de deelnemers uit de controlegroep stabiel bleven. Daarnaast vonden we dat de testgroep meer lichamelijk welzijn en minder gevoelens van angst rapporteerde na de interventie, daar waar de controlegroep gelijk bleef. Verder stelden we vast dat de deelnemers uit de interventiegroep tijdens het wandelprogramma gemotiveerder waren om te wandelen maar deelnemers uit de controlegroep niet. Ten slotte bleek de steun die de deelnemers vanuit de trekker van hun trefpunt ervoeren, een belangrijke voorspeller van de vooruitgang op de wandeltest. Deze laatste bevinding wijst op de cruciale rol die de trekkers en mededeelnemers spelen in het begeleiden en motiveren van deelnemers aan sport- en gezondheidsinitiatieven binnen sociaal-culturele
verenigingen.

Hoewel er op een aantal vlakken geen effecten werden gevonden (bijvoorbeeld psychologisch welzijn, zelfgerapporteerde fysieke activiteit en kracht), suggereren deze resultaten dat het wandelprogramma van ‘Elke stap telt!’ binnen de context van OKRA wel degelijk de gezondheid bevorderde. Dit effect moet ook beschouwd worden in het licht van de korte duur, de beperkte professionele omkadering en de lage algemene kost van de interventie per individuele deelnemer. Deze specifieke kenmerken van ‘Elke stap telt!’ maken implementatie op grote schaal mogelijk en wenselijk.