over okra-sport+
Beleidsplan
Beleidsplan
Vanaf 1 januari 2017 wordt de vzw OKRA-SPORT verruimd door een fusie met Falos (en Krachtbal) waardoor onze doelgroep verruimd wordt van jeugd, volwassene tot senior, van recreatie tot (recreatieve) competitie. Vanaf dan gebruiken we de naam OKRA-SPORT+ met als doel levenslang gezond sporten. Met een "+" willen we wijzen op de meerwaarde die deze fusie voor ons betekent.

De vzw OKRA-SPORT+ bestaat uit sportieve afdelingen die elk een specifiek deelaspect behartigen.
- Sportieve afdeling OKRA-SPORT+
- Sportieve afdeling FALOS-SPORT+
- Sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+

2016 was voor ons een overgangsjaar. Het nieuwe decreet met bijhorende uivoeringsbesluiten werd een feit. De eerste stappen naar een fusie werden in maart gestart.

Het schrijven van een beleidsplan is een proces dat enige tijd in beslag neemt. We kozen er dan ook voor om niet te wachten tot er volledige duidelijkheid was over het nieuwe decreet en op de voortgang van de fusiebeweging. Er werd dan ook afgesproken met de betrokken federaties om te werken rond zes centrale thema's:

  • Het ontwikkelen en verder uitbouwen van een aangepast beweeg- en sportaanbod en competities
  • Het ontwikkelen en verder uitbouwen van kaderopleiding en bijscholingen in functie van kwaliteitsbevordering
  • Het ondersteunen van de clubs en de regionale/provinciale structuren
  • Het verzorgen van de interne en externe communicatie
  • Samenwerking - uitwisseling van expertise
  • De belangen van de sporters verdedigen

Klik hier om het beleidsplan te bekijken.