over okra-sport+
Organigram
Organigram

ORGANIGRAM BELEID vzw OKRA-SPORT+


De vereniging bestaat uit sportieve afdelingen die elk een specifiek deelfacet behartigen. 

ALGEMENE VERGADERING

- Afgevaardigden vanuit de sportieve afdelingen. Elke sportieve afdeling heeft 1 afgevaardigde, met recht op 1 extra afgevaardigde per schijf van 1.500 toegetreden leden boven de 1.500 toegetreden leden. De vertegenwoordiging wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.
- De voorzitter (Bart Vanreusel), de medevoorzitters, de secretaris en de penningmeester van de vereniging.
- De externe vertegenwoordigers voorgedragen door OKRA vzw (KBO n°412.022.346), of diens rechtsopvolger ten algemene titel met een maximum van 3.
- De externe vertegenwoordigers voorgedragen door kwb vzw (KBO n°409.979.507), of diens rechtsopvolger ten algemene titel, met een maximum van 3.
- De leden van het dagelijks bestuur en/of het bestuur voor zover ze niet behoren tot de hierboven opgesomde leden.
- De gecoöpteerde leden zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

HET BESTUUR

- 4 bestuurders per provincie benoemd uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door elk van de sportieve afdelingen. De vier bestuurders van een bepaalde provincie mogen niet uit dezelfde sportieve afdeling komen, alsook, elke sportieve afdeling en elke provincie moet minstens 1 afgevaardigde hebben in de Raad van Bestuur.
- De voorzitter (Bart Vanreusel), de medevoorzitters, de secretaris en de penningmeester van de vereniging.
- De externe vertegenwoordigers voorgedragen door OKRA vzw.
- De externe vertegenwoordigers voorgedragen voor kwb vzw.

DAGELIJKS BESTUUR

- De voorzitter (Bart Vanreusel), de medevoorzitter(s), de secretaris, de directeur en 1 stafmedewerker, maken samen het Dagelijks Bestuur van de vereniging uit.

SPORTIEVE AFDELINGEN

OKRA-SPORT+ FALOS Krachtbal
- Algemeen Secretariaat - NSC omnisport - NSC krachtbal
- Prov. stuurgroepen sport - Prov. sportcomités omnisport - Prov. sportcomités krachtbal
- Regionale commissies sport (18)
- Lokale trefpunten/clubs - Clubs / WG criteriums - Clubs

 ORGANIGRAM PERSONEEL vzw OKRA-SPORT+
Directeur vzw OKRA-SPORT+
Ingrid Peeters

Stafmedewerkers 
Sportieve afdeling OKRA-SPORT+
Wim Bogaert

Sportieve afdeling FALOS-SPORT+
Frank Lenders
Jonathan Goetvinck (1/2)

Sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+
Jan Benoot

Medewerkers
Sportieve afdeling OKRA-SPORT+
Nele Put (Verantwoordelijke administratie (1/2))
Katleen Kerremans (Sporttechnisch medewerker)

Sportieve afdeling FALOS-SPORT+
Nele Put (Sporttechnisch medewerker (1/2))

Ondersteunend secretariaat
Sportieve afdeling OKRA-SPORT+
Ann Jespers (Ledenbeheer (4/5))
Peter Nijs (Facturatie (1/2))
Mandy Van Goethem (Administratie (1/2))