over okra-sport+
GDPR
Wij gaan met zorg om met je gegevens
GDPR (General Data Protection Regulation) - 25 mei 2018

Zowel op algemeen, regionaal als op trefpunt-niveau worden er binnen OKRA en OKRA-SPORT+ persoonsgegevens verwerkt. Een nieuwe Europese verordening, kortweg GDPR genaamd, zal strenger toezien op hoe er met deze gegevens om wordt gegaan. Maar welk effect zal GDPR hebben op onze organisatie? 
Een korte introductie.


Wat is GDPR?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands is dat: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kort samengevat stelt GDPR dat je als organisatie moet kunnen aantonen welke persoonsgegevens je verzamelt, hoe je deze gegevens gebruikt en hoe je deze beveiligt. Vanaf 25 mei zal deze wet ook in België gelden.

Klik hier voor meer informatie.

Verwerking toegestaan

Wanneer je, op basis van een wettelijke verplichting of het belang van de uitvoering van een activiteit, kan aantonen dat het noodzakelijk is om bepaalde gegevens te verwerken, is het toegestaan. Voor een aantal verwerkingen heb je wel de expliciete toestemming nodig van de betrokkene, bijvoorbeeld voor het doorgeven van gegevens aan externe partners.

Stappenplan

Om een duidelijk beeld te hebben over het bereik van de verwerking van persoonsgegevens, is het belangrijk dat alles goed gedocumenteerd wordt. OKRA-SPORT+ zal een register van gegevensverwerking uitwerken waarin elk gebruik binnen de organisatie wordt bijgehouden. Er komt ook een privacyverklaring waarmee aan elk lid onder meer de identiteit van de gegevensverwerker, het doel van de verwerking en de termijn van archivering gecommuniceerd wordt.

Klik hier voor meer informatie.

Wat met trefpunten?

Ook op trefpunt-niveau worden er persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Denk maar aan de ledenlijst, deelnemers van activiteiten, externe lesgevers... Om in regel te zijn met de wetgeving heeft je trefpunt een aantal documenten nodig. Maar maak je geen zorgen! Je staat er niet alleen voor. Vanuit OKRA-SPORT+ wordt de nodige ondersteuning aangeboden. Zo zal zelfs 80% van de noodzakelijke documenten voor je trefpunt automatisch in regel zijn gebracht met de nieuwe wetgeving.

Klik hier voor meer informatie. 

Ondersteuning trefpunt

Via het digitaal ledenplatform - mijnledenbeheer.okrasportplus.be - zullen we de nodige documenten ter beschikking stellen. Werkt je trefpunt niet digitaal? Dan kan je de documenten terugvinden via volgende link: Dynamo project - OKRA-SPORT+.

Bij vragen neem je contact op per mail via privacy@okrasportplus.be

Privacy voorop

Het is cruciaal dat in elk trefpunt een cultuur ontstaat van respect voor de privacy van alle mensen waarmee het te maken krijgt. Ga altijd zorgvuldig om met persoonsgegevens, gooi ze nooit zomaar te grabbel!