over okra-sport+
Ethiek i.d. sport
Grensoverschrijdend gedrag
Ook in de sport komt grensoverschrijdend gedrag voor en de hele sportsector is zich daar van bewust, meer dan ooit.
Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar. Daarom wordt in de sport aan een beleid gewerkt tegen alle vormen ervan.
Dat beleid heeft drie doelen: preventie, melding en hulp.

Als sportfederatie wil OKRA-SPORT+ actief opkomen voor de integere sportbeoefening.
Daarom steunen we alle maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag.

Heb je het gevoel dat een lid, begeleider, bestuurslid, ... een gedrag uitoefent dat niet aanvaardbaar is? Kreeg je reeds een melding binnen van grensoverschrijdend gedrag, maar wist je niet goed waar ermee naartoe?
Weet dat je voortaan altijd terecht kan bij één van onze vertrouwenspersonen per mail en/of per telefoon.
We behandelen je melding steeds met de nodige discretie. 


Bij wie kan je terecht?

Binnen onze federatie hebben we voor elke sportieve afdeling een vertrouwenspersoon. 
Je kan bij elke persoon terecht voor al je vragen of eventuele meldingen van incidenten.

  • Sportieve afdeling OKRA-SPORT+
    • Nele Put | nele.put@okrasportplus.be | 02 246 44 35

  • Sportieve afdeling FALOS-SPORT+
    • Marie Raymaekers | marie.raymaekers@falos.be | 02 246 52 70

  • Sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+
    • Jan Benoot | info@krachtbal.be | 0474 84 99 14